Derbatop

Landmeter-expert Yves Derycke

Zaakvoerder Yves Derycke

De bedoeling van deze site is u wegwijs te maken wie landmeter-expert Yves Derycke is, wat zijn activiteiten zijn, met welke apparatuur hij werkt, wat de algemene kostprijzen zijn voor de uit te voeren opdrachten en hoe je hem kan contacteren.

Elke opdracht wordt apart belicht met de nodige zorg, discretie, nauwkeurigheid, professionaliteit, voordeligheid en kwaliteit!

Yves is beŽdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde en is ingeschreven op de tableau van de landmeters-experten onder het nummer LAN 040670. Hij bezit ook een samen-werkingsovereenkomst met het Ministerie van FinanciŽn (het Kadaster).