ACTIVITEITEN

Topografie: opmeten van een bestaande toestand

Opmeten met proces-verbaal van afpaling

Opmeten van bestaande gebouwen voor het tekenen van grondplannen, doorsneden en gevelaanzichten

Uitzetwerk van de assen van een bouwproject

Opmaak dossier voor de voorafgaande identificatie van percelen

DTM (Digitale TerreinModellen): opmeten van terreinen voor de volumeberekening of de berekening van het grondverzet

Nauwkeurige waterpassing (controlemeting voor evt. zettingen van constructies)

Plaatsbeschrijvingen

Waardebepaling venale- en/of verhuurwaarde van onroerende goederen

Opmaak dossier voor de omgevingsvergunning (of de bijstelling ervan)